Warunki zwrotu opłaty

 1. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:

  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 31.05.2017 r. 90% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 05.09.2017 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 05.09.2017 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 2. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 3. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.