Realizacja płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nr konta: 05 1020 3378 0000 1602 0317 5809
Tytuł wpłaty: należy podać IMIĘ i NAZWISKO uczestnika oraz hasło: „OTOLOGIA 2017”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: Stowarzyszenie Incus dla Wspierania Rozwoju Otolaryngologii Łódzkiej, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Polska

Płatność na miejscu możliwa jest tylko gotówką.