OFERTA DLA FIRM

Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane udziałem w Konferencji

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z:

Dr hab. n.med. prof. nadzw. UM w Łodzi Wioletta Pietruszewska

I Katedra Otolaryngologii
Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

Telefony: +48 42 678 57 85, +48 42 677 67 25
E-mail: info@otologia2017.pl


W sprawach organizacyjnych z:

Stowarzyszenie Incus
dla Wspierania Rozwoju Otolaryngologii Łódzkiej

Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

Telefony: +48 42 678 57 85, +48 42 677 67 25
E-mail: info@otologia2017.pl