Komitet Naukowy

Skład Komitetu Naukowego:

Dr hab. n. med. Paweł BURDUK, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz CZECIOR, Zabrze

Prof. dr hab. n. med. Tomasz DURKO, Łódź

Dr n. med. Marcin DURKO, Łódź

Dr hab. n. med. Wojciech GAWRON, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Wojciech GOLUSIŃSKI, Poznań

Dr hab. n. med. Paweł GOLUSIŃSKI, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Bronisław GRYCZYŃSKI, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta HASSMAN-POZNAŃSKA, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Ewa JAWOROWSKA, Szczecin

Prof. dr hab. n. med. Magdalena JÓZEFOWICZ-KORCZYŃSKA, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Dariusz JURKIEWICZ, Warszawa

Prof. dr hab. Ireneusz KANTOR, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Henryk KAŹMIERCZAK, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Wojciech KAŹMIERCZAK, Bydgoszcz.

Prof. dr hab. n. med. Janusz KLATKA, Lublin

Prof. dr hab. n. med. inż. Krzysztof KOCHANEK, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Wiesław KONOPKA, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Bożena KOSZTYŁA-HOJNA, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Tomasz KRĘCICKI, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Antoni KRZESKI, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Jerzy KUCZKOWSKI, Gdańsk

Prof. dr hab. n. med. Andrzej KUKWA, Olsztyn

Prof. dr hab. n. med. Piotr KURNATOWSKI, Łódź

Dr hab. n. med. Małgorzata LESZCZYŃSKA, Poznań

Dr hab. n. med. Grażyna LISOWSKA, Zabrze

Prof. dr hab. n. med. Jarosław MARKOWSKI, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Grażyna MIELNIK-NIEDZIELSKA, Lublin

Dr hab. n. med. Jarosław MIŁOŃSKI, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Maciej MISIOŁEK, Zabrze

Prof. dr hab. n. med. Alina MORAWIEC-SZTANDERA, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof MORAWSKI, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Waldemar NAROŻNY, Gdańsk

Prof. dr hab. n. med. Ewa NIEBUDEK-BOGUSZ, Łódź

Dr hab. n. med. Artur NIEDZIELSKI, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz NIEMCZYK, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Ewa OLSZEWSKA, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI, Łódź

Dr hab. n. med. Monika OŁDAK, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Ewa OSUCH-WÓJCIKIEWICZ, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna PAWLAK-OSIŃSKA, Bydgoszcz

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Wioletta PIETRUSZEWSKA, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Jan PILCH, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Marek ROGOWSKI, Białystok

Dr hab. n. med. Beata ROSTKOWSKA-NADOLSKA, Wrocław

Dr hab. n. med. Alicja SEKULA, Poznań

Dr hab. n. med. Anna SINKIEWICZ, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Henryk SKARŻYŃSKI, Kajetany

Dr hab. n. med. Piotr H. SKARŻYŃSKI, Kajetany

Prof. dr hab. n. med. Jacek SKŁADZIEŃ, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Bożena SKOTNICKA, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Czesław STANKIEWICZ, Gdańsk

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Katarzyna STARSKA-KOWARSKA, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Paweł STRĘK, Kraków

Dr hab. n. med. Agata SZKIEŁKOWSKA, Warszawa

Dr hab. n. med. Jarosław SZYDŁOWSKI, Poznań

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Marcin SZYMAŃSKI, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Witold SZYFTER, Poznań

Dr hab. n. med. Wojciech ŚCIERSKI, Zabrze

Prof. dr hab. n. med. Mariola ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA, Łódź

Dr hab. n. med. Jerzy TOMIK, Kraków

Dr hab. n. med. Piotr TROJANOWSKI, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata WIERZBICKA, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Bożena WISKIRSKA-WOŹNICA, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Jerzy WÓJTOWICZ, Poznań

Dr hab. n. med. Maciej WRÓBEL, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Anna ZAKRZEWSKA, Łódź

Dr hab. n. med. Ewa ZAMYSŁOWSKA-SZMYTKE, Łódź

Dr hab. n. med. Paweł ZATOŃSKI, Wrocław

Dr hab. n. med. Lidia ZAWADZKA-GŁOS, Warszawa

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Hanna ZIELIŃSKA-BLIŹNIEWSKA, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Beata ZIELNIK-JURKIEWICZ, Warszawa