Terminy

Terminy dotyczące abstraktów:

  • 29 kwietnia 2017 – rozpoczęcie zgłaszania abstraktów na stronie https://www.otologia2017.pl;
  • 23 lipca 2017 – zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów (każdy abstrakt będzie recenzowany przez Komitet Naukowy);