Abstrakty – informacje

Wytyczne techniczne odnośnie abstraktu:

 • Maksymalna liczba znaków: 3000 (włącznie ze spacjami).

Streszczenie powinno składać się z następujących części:

 • Tytuł
 • Słowa kluczowe
 • Autorzy ("checkbox" - zaznaczone nazwisko osoby wygłaszającej)
 • Afiliacje
 • Treść streszczenia, które powinno składać z następujących części:
  • Wprowadzenie
  • Materiał i metody
  • Wyniki
  • Wnioski

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Lista kontrolna przygotowania abstraktu:

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Tytuł abstraktu;
 2. Słowa kluczowe
 3. Liczba i kolejność autorów;
 4. Sprawdzenie poprawności nazwisk autorów;
 5. Sprawdzenie poprawności tekstu zawartego w abstrakcie;
 6. Długość abstraktu (do 3000 znaków włącznie ze spacjami);
 7. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów.
 8. Abstrakt zgłaszany w temacie (poniżej lista) – proszę wybrać odpowiedni tytuł z listy rozwijanej;

Abstrakt zgłaszany w następującym temacie:

 1. Chirurgiczne leczenie chorób ucha środkowego;
 2. Implanty słuchowe;
 3. Nowoczesna diagnostyka i leczenie otosklerozy;
 4. Postępy w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy.

Streszenia abstraktów zostaną opublikowane w czasopiśmie "Nowa Audiofonologia".

Informujemy, że Komitet Naukowy rezerwuje prawo do ostatecznej decyzji o formie prezentacji - ustna lub plakat.


Terminy dotyczące abstraktów:

 • 29 kwietnia 2017 – rozpoczęcie zgłaszania abstraktów na stronie https://www.otologia2017.pl;
 • 23 lipca 2017 – zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów (każdy abstrakt będzie recenzowany przez Komitet Naukowy);